Nitin Harale

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4126

E-post: nitin.harale@hb.se

Rumsnummer: D818

Signatur: NIHA