Medlemmar i nätverket ENNHANCE

Estonian-Nordic Network for Health Care Education (ENNHANCE)

Estonian-Nordic Network for Health Care Education (ENNHANCE)

Det estniska-nordiska nätverket inom hälsovårdsutbildning (ENNHANCE) startades våren 2019 för att främja didaktisk kunskap ur olika kulturella och pedagogiska perspektiv. Målet är att stödja studenters lärande och utveckling till kvalificerad vårdpersonal samt att stärka den professionella utvecklingen hos lärare i högre vårdutbildning. Vidare är det övergripande syftet med detta nätverk att dela erfarenheter och kunskap mellan de deltagande organisationerna för att möjliggöra utveckling av evidensbaserad undervisningspraxis.

Nätverket omfattar nio lärosäten med olika program inom hälsovård i Sverige, Norge, Finland och Estland. Nätverket planerar att ha online-möten två gånger per termin och tre fysiska möten under åren 2019-2020. Mötena syftar till att planera och dela innovationer och idéer för framtida aktiviteter, med fokus på utbytesmöjligheter för studenter och lärare, gemensamma kurser och seminarier. Dessa delade erfarenheter kommer att öka det professionella förtroendet och bredda kunskapen och medvetenheten om kulturella styrkor och olikheter ur student- och lärarperspektiv. Dessutom kommer nätverket att vart tredje år arrangera en internationell konferens med fokus på utmaningar i hälsovårdsutbildning och implikationer för att möta globala hälsovårdsutmaningar.

Nätverket har fått en första NordPlus-finansiering för perioden maj 2019 till september 2020. Vi kommer att ansöka om ytterligare finansiering för att möjliggöra inkludering av universitet från Danmark, Island, Lettland och Litauen.

Kontaktperson på Högskolan i Borås

Ann-Helén Sandvik
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Sektionen för vårdvetenskap
E-post: ann-helen.sandvik@hb.se

Koordinerande lärosäte

Nord University,  Bodö Norway

Kontaktpersoner
Yvonne Hilli
E-post: yvonne.hilli@nord.no

Johanne Alteren
E-post: Johanne.alteren@nord.no

Övriga projektpartners

Department of Care Science, Malmö University (SE)
Kontaktperson: Elisabeth Carlson
E-post: elisabeth.carlson@mau.se

Faculty of Social Sciences, University of Tampere (FI)
Kontaktperson: Meeri Koivula
E-post: meeri.koivula@tuni.fi

Chair of Nursing, Tallinn Health Care College (EE)
Kontaktperson: Merle Talvik
E-post: merle.talvik@ttk.ee

Northern Wellbeing and Services, Lapland University of Applied Sciences (FI)
Kontaktperson: Sirkka Saranki-Rantakokko
E-post: sirkka.saranki-rantakokko@lapinamk.fi

Department of Health Sciences,University West (SE)
Kontaktperson: Maria Skyvell-Nilsson
E-post: maria.skyvell-nilsson@hv.se

Department of Health, Western Norway University of Applied Sciences (NO-HVL)
Kontaktperson: Kari Marie Thorkildsen
E-post: kari.marie.thorkildsen@hvl.no

Faculty of Education and Welfare studies, Åbo Akademi University, Vaasa (FI)
Kontaktperson: Monika Koskinen
E-post: monika.koskinen@abo.fi