Gläfs

Gläfs

Gläfs har inspirerats av NÄFS, Nätverk för skönlitteratur på biblioteken.

Kärnan i NÄFS verksamhet är att få olika yrkeskategorier – bibliotekarier, författare, forskare och kritiker – med gemensamt intresse att träffas, identifiera problem och söka lösningar. NÄFS har arrangerat offentliga seminarier och har nu efter fyra år övergått till att stimulera forskning.