i-nätverket (Nätverket för strategisk information och kommunikation)

i-nätverket (Nätverket för strategisk information och kommunikation)

Alla olika typer av organisationer har behov av att kunna hantera informations- och kommunikationsfrågor. Behovet av kompetens på området förväntas öka genom den komplexitet som digitaliseringen, ökande informationsmängder och implementeringen av sociala medier skapar i organisationers informationshantering och kommunikation.

Hur hanterar vi information och kommunikation strategiskt i våra organisationer? I-nätverket tar upp olika aspekter av detta vid våra träffar. Syftet med nätverket är att skapa erfarenhetsutbyte och kunskapsbyggande mellan organisationer och forskare inom området.

Träffarna

Vi träffas tre till fyra gånger per termin. Träffarna innehåller studiebesök, föreläsningar och andra givande aktiviteter som medlemmarna tillsammans finner vara av intresse.

Missa inte vårens inspirerande träffar i i-nätverket! Vi planerar att djupdyka i ämnen som sociala medier, kommunikation och omvärldsbevakning. Bland annat gör vi nedslag i den senaste forskningslitteraturen och tar del av doktoranders forskning inom området. Nätverket planerar också att göra ytterligare studiebesök i någon av våra medlemsorganisationer och har siktet inställt på att åka på någon spännande konferens.

Teman

  • Konsekvenser av ny teknik (såsom molntjänster /smart phones etc.) i organisationer
  • Möjligheter och risker med sociala medier som marknadsföringskanal och informationsresurs
  • Organisering, sökning och användning av information
  • Webb-/intranätfrågor
  • Intern kommunikation
  • Omvärldsanalys och trender, m.m.

För vem?

För dig som har ett stort intresse och arbetar strategiskt med information och kommunikation och arbetar inom en organisation som är medlem i CAV.

Kontakt

Ordförande: Magnus Markgård

Samordnare: Emma Forsgren och Maria Lindh