Kvalitetsnätverket (Q-nätverket)

Kvalitetsnätverket (Q-nätverket)

Syfte

Kvalitetsnätverket har som huvudsyfte att knyta kontakter mellan personer i privata och offentliga organisationer, som arbetar med kvalitetsfrågor i bred mening. Fokus har under det senaste året varit på förbättringsarbete. Ambitionen är enkel men ack så viktig. Lär av andra!

Mål

Att skapa ett aktivt nätverk där kunskap och erfarenheter delas på ett naturligt sätt.   

Arbetsformer

5-6 nätverksträffar per år i form av studiebesök, föreläsningar mm med olika teman inom kvalitetsområdet i en bred mening.  Bygger också på att medlemmarna aktivt bidrar med teman, erfarenheter och diskussioner samt verkligen bjuder till. Öppenhet är mycket viktigt inom nätverket.   

Medlemmar

Globala företag, små företag, offentliga organisationer och högskolan inom CAV.

Kontakt

Samordnare
Agnes Andersson Wänström

Ordförande
Anders Näslid, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
anders.naslid@vgregion.se