Ledarnätverket AiS

Ledarnätverket AiS

AiS är ett nätverk som består av forskare och företagsledare från såväl privat som offentlig sektor. Syftet med AiS är att arbetsliv och akademi gemensamt ska utveckla kunskap om skilda delar av  arbetslivet. Målsättningen är att på så vis bygga en förståelse för hur det är att arbeta och leda olika organisationer på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande vis.

Nätverkets medlemmar från arbetslivet hoppas på att bättre kunna bidra till attraktiva arbetsplatser, medan forskarna ges möjlighet att testa inom akademin etablerade perspektiv och forskningsresultat i ett vidare sammanhang. Nätverket arbetar främst genom olika seminarier och workshops men också studiebesök.

Kontakt

Ordförande, vakant

Eva-Lotta Andersson Lidén, föreståndare CAV
Tfn: 033-435 47 62