Nätverk för disputerade intensivvårdssjuksköterskor

Nätverk för disputerade intensivvårdssjuksköterskor

Nätverket har funnits sedan 2013 och arrangerar varje år två träffar någonstans i landet. Syftet med nätverket är att driva frågor inom nätverkets område i enlighet med Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) verksamhetsplan och i samarbete med AnIva styrelse. Den senare, dvs. AnIva är en yrkesförening för främst specialistsjuksköterskor och studerande inom anestesi och intensivvård med målet är att främja forskning, utveckling och utbildning inom yrkesområdet.

Nätverket för disputerade sjuksköterskor inom intensivvård arbetar för att skapa kontakter, bedriva och utveckla forskning inom intensivvård. Riksföreningen AnIva som nätverket är en del av är medlem i EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations), den europeiska föreningen för intensivvårdssjuksköterskor och deltar i det internationella samarbetet genom WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) med kontaktperson. Riksföreningen AnIva är också medlem i IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists).