Nätverket för arbetsliv i förändring ALF

Nätverket för arbetsliv i förändring ALF

ALF-nätverket intresserar sig för förändringar och trender, som vi uppfattar är av betydelse för människor inom arbetslivet. Nätverket består av forskare  och medlemmar från både offentlig och privat verksamhet. Vi brukar träffas fyra gånger på våren och tre gånger på hösten. 

Nätverksträffarna ser olika ut, men brukar all­tid ha något tema, som medlemmarna i nätverket bestämt. Kompetensförsörjning, sociala medier, motivation och svenskt ledarskap är exempel på teman. Formerna för våra träffar varierar också. Ibland bjuder vi in någon före­läsare eller går på studiebesök eller läser någon artikel, men det viktigaste är dialogen mellan medlemmarna. Devisen ’öppenhet i slutet sällskap’ präglar nätverket. 

Våra diskussioner är engagerade och i och med att medlemmarna kommer från olika organisationer med olika erfarenheter så blir det ett givande utbyte. Vi strävar ständigt efter att förnya och utveckla nätverket och vill därför gärna kontinuerligt få in nya medlemmar. Här kan du läsa höstens program (pdf)

Samordnare:        Cecilia Ljungblad, Högskolan i Borås
Ordförande:         Linda Ruergård, Borås Stad

Vid intresse eller förfrågningar vänd dig direkt till Cecilia Ljungblad