Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor

Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor

Syftet med nätverket är att utveckla specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning ambulanssjukvård, stimulera till kunskapsutveckling och forskning inom ämnesområdet prehospital akutsjukvård.

Nätverket träffas minst en gång per år.