SAREK

SAREK

SAREK står för Simulation, Ambulance, Research, Education, Kinship. Målet är att integrera etablerad forskning på högskolorna i Borås och Skövde för att öka kunskapen om problem som prioriteras av det omgivande samhället.

Projektet har följande fem mål:

  1. Utveckling av samarbetet mellan HB och HS genom uppbyggandet av ett tvärvetenskapligt forskningsområde.
  2. Utveckling av koncept och konceptdemonstratorer för att etablera oss som en trovärdig nationell och internationell partner i större forskningsprojekt.
  3. Konkreta forskningsresultat kring simuleringsteknik, spelbaserad träning samt den prehospitala vårdprocessen.
  4. Synergieffekter för regionen i form av kunskapsuppbyggnad och utveckling av näringsliv inom simuleringsteknik.
  5. Resultat som är värdefulla för den prehospitala praktiken i form av konkreta träningsmodeller för Västra Götalandsregionens (VGR ambulansverksamhet.

Läs mer om projektet i den här nyheten

Kontakt

Forskare från högskolan i Skövde

Mikael Lebram, Mikael Johannesson, Ilona Heldal, Henrik Engström, Beatrice Alenljung (via IS-gruppen), Eva Söderström (via IS-gruppen), Joeri van Laere (via IS-gruppen).