Försoning för Europa: B. Forells efterkrigsarbete

Försoning för Europa: B. Forells efterkrigsarbete

I kraft av geografisk hemvist och professionell bas för prästen Birger Forell (1893-1958) har Borås och Sjuhäradsbygden en plats i den tidiga europeiska efterkrigshistorien. Anti-nazisten Birger Forell gjorde unika insatser för Tysklands återuppbyggnad samt verkade för försoning mellan de tidigare fiendemakternas folk. Hans internationella betydelse har jämförts med Folke Bernadottes och Dag Hammarskjölds. Till skillnad från dessa gestalter har Forell inte fått den plats i historieskrivningen som han förtjänar. Hans insatser är väsentligen mindre kända i hemlandet Sverige än i Tyskland.

Forskningen om Forell är eftersatt, men genom insatser av Björn Ryman och undertecknad har nytt intresse skapats för dennes idéer, gärning och person. Som ett led i ett långsiktigt projekt syftande till en samlad vetenskaplig framställning om Forell, söker jag medel för arkivstudier vid Bundesarchiv Koblenz och Skara stiftsbibliotek samt finansiering av forskningstid för en studie av en tydlig avgränsad del av Forells livsverk.

Forskningsprojektet har en regionalhistorisk inramning genom att sträva efter att belysa de stora hjälp- och försoningsinsatser som gjordes med Borås som utgångspunkt och med stöd av allmänhet och näringsliv i Västra Götaland. Det är också av betydelse för Högskolan i Borås fortsatta utveckling mot universitetsstatus genom att bidra till att stärka den humanvetenskapliga forskningens plats vid lärosätet.