Hobbyryttare och sociala medier - information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet

Hobbyryttare och sociala medier - information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet

I projektet kommer forskarna att studera hur sociala medier används för att kommunicera med andra hästintresserade för att finna och sprida information. Fokus är säkerhetsrelaterade frågor kring hästhantering och ridning. Syftet är att undersöka hur den mer informella informationsspridningen går till, vad som karaktäriserar den och hur den relaterar till andra digitala informationsskällor.

Projektet har anknytning till olika referensgrupper som består av ryttare från både ridklubb och privatstallar. Utifrån dessa kommer forskargruppen att identifiera vilka sociala medier som används bland hobbyryttare för att sedan studera kommunikationen kring säkerhetsfrågor i de mest centrala forumen. Därefter kommer gruppen att skicka ut en enkätundersökning via de sociala medier som identifierades. Dessutom är förhoppningen att utföra intervjuer med utvalda personer. Slutligen kommer gruppen även ordna workshops med referensgrupperna utifrån resultaten.

Projektet ingår i det strategiska forskningssamarbetet med Skövde. Forskare från Skövde som är knuten till projektet är Urban Carlén, telefon 0500-448 263, e-post: urban.carlen@his.se.