IT-stöd för självreflektion i lärande och kunskapsspridning

IT-stöd för självreflektion i lärande och kunskapsspridning

Projektet ”IT-stöd för självreflektion i lärande och kunskapsspridning” är ett litet projekt om 723 000 kr som syftar till att identifiera och exemplifiera vikten av självreflektion i eLearning-verktyg för individuell och organisatorisk kunskapshantering. Projektet består av tre  delprojekt som är fallstudier i olika kontexter (visualiseringsverktyg på gymnasieskolor, expansivt lärande på folkbibliotek samt träningssimulator prehospital sjukvård). I ett sista sammanhållande delprojekt skrivs en publikation till en internationell akademisk tidskrift.

Projektets praktikbidrag och teoretiska bidrag:

  1. En översikt av befintliga IT-verktyg som stöttar självreflektion.
  2. En översikt av sätt hur självreflektion med dessa IT-verktyg enkelt kan förankras i vardagliga arbetsprocesser i en organisation.  

Teoretiskt bidrag 

  1. Hur självreflektion relaterar till andra former av kunskapshantering och hur IT-verktyg för representation/interaktion blir effektivare i kombination med självreflektionsverktyg. 
  2. Hur allmänna IT-verktyg utanför organisationen kan nyttjas för organisatoriska e-tjänster på ett säkert och hållbart sätt.

Forskare från Högskolan i Skövde

Joeri van Laere (projektledare), Urban Carlén, Lena Aggestam.