Lilla Slottet, ett följeforskningsprojekt

Lilla Slottet, ett följeforskningsprojekt

Syftet med följeforskningsprojektet är att a) ge återkoppling och inspiration till personalen på Malmö stadsbibliotek i deras arbete med att utveckla sitt barnbibliotek, Lilla Slottet, b) få kunskap om hur besökares delaktighet kan åstadkommas i en barnbiblioteksverksamhet och c) fördjupa förståelsen av delaktighetsbegreppet.