Välfärdsbibblan

Kan introduktionen av välfärdsteknik till stöd för äldre och personer med funktionsvariation underlättas av en biblioteksfunktion?

Välfärdsbibblan – Kan introduktionen av välfärdsteknik till stöd för äldre och personer med funktionsvariation underlättas av en biblioteksfunktion?

Välfärdsteknik är ett samlingsnamn på (digital) teknik som kan underlätta för seniorer och personer med funktionsvariation att leva trygga, aktiva, delaktiga och självständiga liv. Välfärdsteknikområdet är i stark tillväxt och har en stor potential att bidra till att lösa ”välfärdsekvationen”, alltså hur samhället fortsatt ska kunna erbjuda vård och omsorg av god kvalitet till den ökande andel av befolkningen som behöver olika stödinsatser på grund av ålder eller funktionsvariation. Utmaningen omfattar även att göra detta inom befintliga ekonomiska ramar och med den arbetskraft som finns att tillgå. Välfärdsteknik kan, rätt använd, reducera vård och omsorgsbehov genom tekniska lösningar som samtidigt bidrar till att öka individens aktivitet, trygghet, delaktighet och självständighet. Implementeringen av välfärdsteknik i samhällets tjänst går dock relativt långsamt. Det talas om en ”implementeringsparadox”: implementeringen av ny, potentiellt värdefull teknik hindras av att det saknas evidens, det vill säga dokumenterad effekt och nytta, samtidigt som det enda sättet att skapa evidens är att tekniken används så att effekten och nyttan kan dokumenteras.

Projektet är utformat kring den kommunalt drivna mötesplatsen Träffpunkt Simonsland i Borås. De tillhandahåller bland annat ett visningsrum där olika exempel på välfärdsteknik för hemmet presenteras och demonstreras i utställningsformat för besökarna. Denna verksamhet har nu utvidgats med en biblioteksfunktion, Välfärdsbiblioteket. Projekt handlar om att utforska vilken potential ett bibliotekskoncept har för tillhandahålla välfärdsteknik, ur både brukarnas och serviceleverantörens perspektiv. Hur kan ett sådant välfärdsbibliotek utformas, hur kan det användas och är det relevant? Kan utlån av välfärdsteknik bidra till att lösa implementeringsparadoxen och sprida kunskap om tekniken till dem som skulle ha nytta och glädje av den?

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Borås Stad och AllAgeHub.

Från Borås Stad medverkar Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik, vård- och äldreförvaltningen, Fredrik Arvevik, IKT-samordnare, Träffpunkt Simonsland samt Sofie Nelsén, verksamhetsansvarig, Träffpunkt Simonsland.

Ta del av webbinarium om välfärdsbiblioteket