Bygglabb

Labben är specialiserade på olika områden inom byggteknik:

 • Gunnar Ivarsons labb för strukturmekanik
  Här finns provningsmaskiner för bestämning av mekaniska egenskaper på materialen till exempel  i form av testning av tryck- och draghållfasthet.
 • Ballastlabbet
  Här finns instrument och maskiner för bestämning av ballastens mekaniska och fysikaliska egenskaper.
 • Betonglabbet
  Här finns instrument och maskiner för blandning av betong och bestämning av färska betongens egenskaper.

Labblokalerna är finansierade av Gunnar Ivarsons Stiftelse i samarbete med Högskolan i Borås och med medel från Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Syfte

Syftet med bygglabben är tvådelat.

 1. att tydliggöra den teoretiska undervisningen som sker inom byggområdet genom praktiska moment och övningar
 2. att möjliggöra den experimentella forskningsverksamheten inom byggområdet. I bygglabben kan studenter på grund-, magister- och doktorandnivå kombinera teori med praktik och omsätta sitt praktiska kunnande och självständigt verka för den hållbara utvecklingen i byggsektorn.

Fokus

Högskolans bedriver både utbildning och forskning inom byggområdet med fokus på hållbart samhällsbyggande. Bygglabben knyter utbildning och forskning närmare varandra vilket leder till att högskolans profil inom byggområdet stärks.

Nya och viktiga tillämpningsområden som bygglabbet kommer att stötta är:

 • biobaserade material i byggande
 • byggnadselement med minimal miljöpåverkan
 • återvinning av betong.

Ballastlabbet - instrument och resurser

 • Lilla krossen
 • Ventilationsaggregat
 • Stora krossen
 • Lilla vibratorn
 • Stora betongblandaren, Baron 90l

Betonglabbet - instrument och resurser

 • Värmeskåpet
 • Avformningsstationen med tryckluft
 • Lilla bruksblandaren, Hobart, 2l
 • Stora vibratorborden
 • Hinkblandaren, 12l