Digital Business Lab

Digital Business Lab

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Forskningsområdet

Handel och IT

Digital Business Lab tillhör forskningsområdet Handel och IT. Handel och IT intresserar sig särskilt för relationer mellan kund/konsument och leverantörer samt hur den snabba tekniska utvecklingen förändrar och skapar nya relationer.