Uppdragsutbildningar vid KTC

På vårt kliniska träningscentrum tränar sjuksköterskestudenter, vårdpersonal och andra som vill utveckla sina färdigheter i en högteknologisk vårdmiljö. Med hjälp av simulering, projicering och andra verktyg kan verkliga situationer efterliknas. Detta ger en ökad klinisk kompetens och tar det praktiska lärandet till nya nivåer.

Alla våra uppdragsutbildningar har ett flexibelt kursupplägg som går att justera och skräddarsy utefter dina behov och önskemål. Kontakta oss för att få veta mer via mejl till ktc@hb.se.

Klicka på plus (+) och läs mer om våra utbildningar:

Akut medicinsk bedömning och omhändertagande av vuxen person

Blödningskontroll