Polymerlabbet

Polymerer
Polymerer är molekyler vilka består av oändligt många minder enheter – monomerer – bundna till varandra genom kemiska bindningar. Polymererna är därmed oerhört stora molekyler, ofta även kallade för makromolekyler, och de kan karaktäriseras som långa molekylkedjor, vilka kan ha kortare förgreningar.
Polymerernas unika molekylstruktur, gör att de kan bearbetas genom uppvärmning, till olika former, på så vis att de kan vara elastiska och mjuka, eller spröda och hårda.

Bearbetning görs genom extrudering och formsprutning, fiberspinning samt formpressning. Med dessa metoder kan vi studera hur olika bioplaster kan användas i olika produkter. Bioplasterna karaktäriseras därefter gällande mekanisk styrka, bearbetbarhet, värmebeständighet samt hur väl materialen klarar fuktig miljö. En viktig del av forskningen utgörs utveckling av kompositer (se faktaruta) vilka används i strukturella tillämpningar som t.ex. bilkomponenter, byggmaterial, möbler, sportartiklar och båtar.

Polymerlabbet används till forskning främst inriktad på biokompositer, vilka består av naturfibrer erhållna från växter och skog, och även av biobaserade hartser eller bindemedel. Vi bearbetar kompositerna genom formpressning och vakuuminjicering, och karaktäriserar kompositerna gällande drag-, böj- och slaghållfasthet. Genom att använda naturfibrer som t.ex. lin och hampa kan man uppnå bättre slagseghet, vilket är viktigt i bilkomponenter, och forskningen inriktar sig till en stor grad på att utveckla nya kompositmaterial för framtidens bilar och fordon.

Plaster
Plaster är det viktigaste användningsområdet för polymera material. Plasterna är mycket lätta material, vilka kan bearbetas till nästan vilken form som helst, som även kan vara mycket komplicerad. Många plaster är transparenta, och plasternas egenskaper kan  modifieras på oändligt många sätt genom tillsatser av andra ämnen. Plaster i dagens samhälle mycket viktiga material, vilka vi inte skulle klara oss utan. 
Plaster skyddar och bevarar livsmedel, möjliggör transport av konsumentprodukter som vi beställer i e-handeln, används i sjukvården på många olika sätt, samt används även i många tekniska och industriella produkter och processer var plasternas unika egenskaper kan utnyttjas. 

Inom det textila området sker det forskning gällande nya funktionella polymera fibrer, för t.ex. smarta textilier, tekniska textila produkter samt för textila implantat. Genom att blanda fiberbildande polymerer med olika aktiva komponenter, kan man tillverka textila fibrer med mycket speciella egenskaper, t.ex. hög brandresistens, elektrisk ledningsförmåga, eller förmåga att inducera olika celler tillväxt på ett textilt implantat.

Forskningen sker tillsammans med flera forskargrupper i andra länder t.ex. Storbritannien, Indien och Finland, och involverar många gästforskare och studenter från andra universitet.

Polymerlabbet utnyttjas av studenter på programmet Kemiingenjör - tillämpad bioteknik, på Masterprogram i resursåtervinning, på Masterutbildning i textilteknik samt doktorander inom resursåtervinning och textil materialteknik.

Visste du att...

...varje år produceras 300 miljoner ton plast och det tar cirka 1000 år för oljebaserade plaster att brytas ner. Biobaserade plaster bryts ner på endast några år. 
… den mesta plasten hamnar så småningom på soptippar eller i haven. Detta kan förhindras genom att återvinna och återanvända plast. 
… inom juiceindustrin blir det årligen 15 miljoner ton citrusavfall. Forskare i Borås håller på att utveckla metoder för att producera biokompositer ur avfall från bland andra företaget Brämhults Juice.

Fibrer
Polymera material kan även bearbetas till tunna fibrer, vilka sedan används för att göra garn och tråd för textila produkter. Ett bra exempel är polyesterfibrerna, vilka består av en polyesterplast som har formats till mycket tunna trådar. Tyvärr så medför även användningen av plast och textil miljöproblem, som t.ex. nedskräpning och förorening av haven.
Plasterna är även i dag till en mycket stor del tillverkade av icke-förnybar råvara, och har därmed även en liten påverkan på klimatet vid förbränning. Forskningen i Polymerlabbet handlar därmed till en stor del om att förebygga dessa problem.

Resurser i polymerlabbet

 • Kompounder
 • Formspruta
 • Kolvspinnmaskin
 • 3D-printer
 • Utrustning för mekanisk provning
 • Extruder
 • Utrustning för slagprovning
 • Formpress – 10 ton
 • Formpress – 20 ton
 • Utrustning för RTM
 • Pyrolysugn

Resurser i Analyslabbet

Analyslabbet är en del av Polymerlabbet. De material som studeras i  Polymerlabbet testas sedan i Analyslabbet.

 • Differentiell svepkalorimetri (DSC)
 • Termogravimetrisk analysator (TGA)
 • Dynamisk-mekanisk analysator (DMA)
 • Stereomikroskop