Lina Färm

Verksamhetsstöd
— Kommunikation

Telefonnummer: 033-435 4523

E-post: lina.farm@hb.se

Rumsnummer: D600

Signatur: LIFA

Jag arbetar som forskningskommunikatör vid Högskolan i Borås sedan 2019. I min roll arbetar jag både med extern forskningskommunikation för en bred allmänhet, och intern, högskoleövergripande kommunikation som rör forskning. Jag jobbar också med evenemang som vetenskapsfestivalen ForskarFredag och Akademisk högtid. I grunden är jag journalist, med erfarenhet av att framför allt skriva för dagspress och tidskrifter, producera radio och ta moderatorsuppdrag.