Peter Serrander

Ledningen
— Forskning och innovation

Telefonnummer: 033-435 4431

E-post: peter.serrander@hb.se

Rumsnummer: Science park

Signatur: PESE