Antagningsfunktionen

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontid: måndag–fredag kl- 10:00–12:00
Tfn: 033-435 40 30

E-post

Du kan även kontakta oss på e-post: antagningen@hb.se
Ange alltid anmälningsnummer, alternativt personnummer vid e-post-kontakt.