IFPB 2024: Internationell konferens om fiber och polymer bioteknologi

Den internationella konferensen IFBP genomförs vartannat år och den 12:e upplagan arrangeras av forskargruppen Textil materialteknologi vid Institutionen för textilteknologi vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

Konferensen fokuserar på forskning och utveckling av bio- och enzymteknik tillämpad i textil, fiber och polymerer.

Läs mer på konferensens webbsida