AI utvecklar Volvos kompetensförsörjning

Att hantera och förvalta sitt humankapital – det vill säga medarbetarna och deras kompetenser – är långt ifrån enkelt. Det gäller inte minst för globala företag, där medarbetarna räknas i tusental och är utspridda över världen. Här kan forskningen hjälpa stora företag i omställningen till ett digitalt arbetsliv, stärka deras konkurrenskraft och göra stora besparingar.

AI + mänsklig intelligens

När arbetsuppgifter försvinner eller förändras behöver medarbetarnas kompetens uppdateras eller tjänster förändras. Ny personal kan behöva rekryteras, och för den som redan är anställd kan det handla om att lära sig en ny teknologi eller att få andra arbetsuppgifter när arbetsplatsen automatiseras. Det kan också handla om att företaget istället för att köpa in en kompetens, tar hjälp av en anställd som finns någon annanstans i organisationen.

– Vi vill ta fram en digital plattform som hjälper företag med den här matchningen, där vi kombinerar AI med mänsklig intelligens och empatiskt beslutsfattande. För det är en viktig skillnad mellan att låta AI hjälpa dig att till exempel hitta ett bra och prisvärt hotell och beslut som rör människors karriär och yrkesliv. Du vill inte sitta framför en dator som bestämmer vad du ska gå för kurs framöver. Du vill ha en chef som lyssnar och hjälper dig, säger Daniel Yar Hamidi, universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Borås.

Två år på sig att hitta en lösning

Fram till 2021 var han projektledare för ett delprojekt i projektet Datadriven innovation, som finansierades av KK-stiftelsen.  Forskargruppen undersökte barriärer och strategier för att hantera datadriven innovation och samarbetade med Volvo AB. De såg hur viktiga frågorna om kompetens och kompetensutveckling är i det sammanhanget.  De insåg att det behövs strategier för att hantera kompetensbrist i digital innovation.

Nu har projektmedlemmarna i Digital Opportunity Matching två år på sig att hitta en lösning, där skapandet av plattformen är en del. En andra del handlar om att ta hänsyn till de risker och möjligheter som kan finnas. I arbetet har Volvo förbundit sig att erbjuda utvecklarkompetens och målet är därmed att ha en plattform som företaget kan använda i sitt arbete.

Magisterstudenter intervjuar HR-chefer

– Vi i forskarteamet är mer av arkitekter och garanter för att identifiera rätt datakällor, applikationer, algoritmer och en övergripande tanke, där mänsklig intelligens och AI kombineras på rätt sätt, säger Daniel Yar Hamidi.

Två av högskolans magisterstudenter i informatik kommer att utgå från projektet i arbetet med sina magisteruppsatser.
– Det känns särskilt roligt, att våra magisterstudenter får bidra till forskningsprojektet, får intervjua HR-chefer på Volvo AB och skapa ett antal användningsfall som belyser dagens processer, samt skapa förutsättningar för att tydliggöra framtidens möjligheter, avslutar Daniel Yar Hamidi.

Om projektet

Digital Opportunity Matching pågår i två år och finansieras av Vinnova. Målet är att skapa en lösning, där AI i kombination med mänsklig intelligens i samverkan kan hjälpa stora företag att hantera och förvalta sitt humankapital på ett bättre sätt, än användandet av de rätt så statiska HRM-system som finns på marknaden i dag. 

I projektet ingår RISE, med Anders Hjalmarsson Jordanius som projektägare, forskare från Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Borås och Rikard Lindgren, professor vid Göteborgs universitet. Samarbetspartner är Volvo Groups AB, Volvo Trucks och Volvo Group University.

Läs mer och kontakt

Läs mer på projektets sida 
Daniel Yar Hamidi