Ny process för digitaltryck på textilier nu redo för industrin

Tillsammans med olika industripartners har forskarna i projektet optimerat tryckteknologin och processen så att den nu är redo att användas i industriskala. Detta genom att utveckla en ny anpassad formel på färg och bläck som fungerar i de skrivhuvud och protokoll som används inom storskalig industri.

I projektet SusdigiTex – Utveckling av en digital tryckprocess med hållbara inks för funktionella kläder har forskargruppen inom textil materialteknik utvecklat och testat ett pigmentbläck och optimerat det för enfärgade tryck och mönster. De har blandat och testat vattenavvisande bläck genom att använda komponenter som är fria från miljöfarliga fluorkarboner, vilka används som impregneringsämne, men som måste fasas ut.

– Genom att optimera teknologin går det också att placera textilmaterialet exakt på önskad plats vid digitaltryck, vilket gör att det går att spara råmaterial och minska hanteringen av kemikalier som blir kvar efter produktionen. Det här forskningsprojektet lägger ribban för implementeringen av hållbara digitala trycktekniker inom textilfärgning, efterbehandling och funktionalisering, berättar Junchun Yu, universitetslektor och en av medlemmarna i forskargruppen.

FOV Fabrics AB har sedan många år flera forskningssamarbeten med högskolan kring just digital tryckteknologi. Fredrik Johansson, affärsutvecklare, berättar mer:

– Samarbetet med högskolan har bidragit till att vi under tio års tid investerat i digital tryckteknologi utifrån flera forskningsprojekt med finansiering från främst KK-stiftelsen och Vinnova. Vi ser att den forskning som görs så småningom ger resultat och nu får vi förutsättningar att kunna växla upp till industriell skala. Genom detta tar vi ett stort steg in i nästa generations produktionsteknologi, vilken ger stora hållbarhetseffekter genom att det nästan inte går åt något vatten samtidigt som kemikalie- och energiåtgången minskar avsevärt.

– Digital färg- och tryckteknik är nyckeln till global hållbarhet och för textilbearbetningsindustrins överlevnad. Även om digital tryckteknik är på väg att implementeras industriellt, behöver potentialen för dessa tekniker undersökas ännu mer, avslutar Junchun Yu.

Projektet som avslutades våren 2022 har finansierats av Vinnova och genomfördes tillsammans med det svenska företaget FOV Fabrics AB, Niederrhein University of Applied Sciences i Tyskland och företaget Prometho GmbH i Tyskland som specialiserar sig på tryckfärg och coating.

Forskargruppen inom textil materialteknik vid Textilhögskolan består av professor Vincent Nierstrasz, Junchun Yu, universitetslektor, Sina Seipel, universitetslektor, Mohammad Neaz Morshed, forskare, och Sweta Iyer, forskare, och gruppen kommer nu att fortsätta med forskning och innovation kring digitaltrycksteknologi. 

Läs mer

Om projektet

Om forskargruppen i textil materialteknik