Inkluderande IT-system ska öppna kulturvärlden för personer som möter funktionshinder

I dagens samhälle fokuserar vi ofta på "det normala" och utformar våra utrymmen, verktyg och tekniker så att de som kan se, höra och har fullt fungerande kroppar får tillgång till samhällets resurser. Men en inte obetydlig del av alla människor saknar dessa sinnen och förmågor och utesluts därmed från den information som erbjuds eller tillgång till olika resurser.

Projektsamordnare Nasrine Olson, universitetslektor inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, berättar:

– I grunden borde samhällets resurser vara tillgängliga för alla, men så är inte fallet idag. Det här projektet blir ett steg framåt för att förbättra tillgängligheten. MuseIT syftar till att främja inkludering, delaktighet, tillgänglighet och lika möjligheter för alla människor.

– I projektet siktar vi på att förbättra tillgängligheten till kulturella tillgångar genom att utveckla multisensoriska representationer och alternativa kulturella uttryck, för att göra det möjligt för var och en att engagera sig, oavsett om man stöter på funktionella eller sensoriska hinder.

Oavsett om man har funktionsvariationer ska alltså kultur i alla dess former bli tillgängliga genom inkluderande informationssystem. Projektet ska också utveckla metoder för bevarande och skydd av kulturarv med utgångspunkt för inkludering och multisensorisk, flerskiktad förvaring av kulturarv.

Om MuseIT

Projektet sammanför expertis och metoder från olika forskningsområden som museivetenskap, datavetenskap, språkbehandling, kulturpolitik, biblioteks- och informationsvetenskap, haptisk teknologi, scenkonst, neurovetenskap, arkeologi, artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML), Augmented Reality (AR) samt virtuell verklighet (VR), med mera.

I projektet deltar elva parter från nio länder. Projektet samordnas via Högskolan i Borås.

Öppet symposium 17 oktober

Projektet löper under tre år med start 1 oktober och inleds med ett öppet symposium på Högskolan i Borås med temat Tillgänglighet för alla – inkludering genom multisensoriska interaktioner.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Följ projektet på dess webbsida (på engelska)