Så kan artificiell intelligens revolutionera marknadsföring

I dagens digitala era är marknadsföring mer än bara att nå ut till kunder. Det handlar om att engagera och anpassa sig till deras individuella beteende och preferenser. Under senare tid har det blivit tydligt att AI har potential att förbättra reklamkampanjer genom att analysera och lära sig av konsumenternas beteende. Det är här Johannes Sahlin och hans forskning kommer in i bilden. Han är universitetsadjunkt vid Institutionen för informationsteknologi och programansvarig för Systemarkitekturutbildningen vid Högskolan i Borås. Igår försvarade han sin doktorsavhandling inom informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, som samarbetar med Högskolan i Borås och Jönköping University genom forskarskolan INSiDR.

Johannes Sahlins mål med forskningen är att utveckla ett optimeringssystem för marknadsföring med en människocentrerad AI. Med en grund i bland annat arkitektoniska modeller, teknologiska regler och designprinciper, har Johannes Sahlin tagit fram en designteori över informationssystemet. En designteori är ett verktyg för att göra bättre informationssystem på ett generellt sätt. Bland annat förklarar en designteori strukturen, beteendet och funktionen av en viss typ av informationssystem. Hans teori av sitt system kan vägleda både forskare och marknadsförare i att skapa egna varianter av informationssystemet, med syftet att förbättra sin egen marknadsföring.

Från forskning till praxis

För att bygga och studera systemet har Johannes Sahlin använt Action Design Research-metoden. Metoden bygger på designcykler med utveckling, intervention och utvärdering. Forskningen har resulterat i flera artiklar som presenterar designteorin i olika former, exempelvis modeller, teknologiska regler och designprinciper.

Johannes Sahlin har inte bara utvecklat en teoretisk ram utan också ett praktiskt system som använder AI för att optimera digitala annonser.

– Genom att kombinera teori och praktik har jag skapat ett verktyg som marknadsförare kan använda för att förbättra sina reklamkampanjer och anpassa dem efter konsumentbeteende. Principerna är anpassningsbara och kan skräddarsys för att passa olika sammanhang och situationer. Med andra ord är det inte en strikt uppsättning regler att följa, utan snarare en kreativ plattform där andra kan utveckla sina egna unika lösningar och anpassa teorin för att passa deras specifika behov.

Framtiden för forskning

I sin avhandling avslutar Johannes Sahlin med att ge rekommendationer för framtida forskning. Med fokus på relevans, nyskapande, användbarhet, design och transparens av produkten eller kampanjen som produceras, visar forskningen vägen för hur AI kan användas för att optimera marknadsföring och hur människocentrerad design kan vara nyckeln till framgång.
– Det underbara med designforskning är att man har möjlighet att utforska och forma världen. När det gäller den här forskningen finns all möjlighet att ytterligare forma, testa och hitta goda lösningar för systemet, säger Johannes Sahlin.

Johannes Sahlins arbete har potential att påverka hur företag och konsumenter interagerar i den digitala världen, vilket leder till en mer anpassad och engagerande reklamupplevelse.

Johannes Sahlin försvarade sin avhandling Designing Advertisement Systems with Human-Centered Artificial Intelligence vid Högskolan i Skövde 1 november.

Läs mer

Forskarskolan INSiDR