Hållbarhetsdagar bjöd in till att bidra med nya hållbarhetsidéer

En av huvudaktiviteterna gällde hur högskolan tillsammans med fastighetsägarna på campus, Akademiska hus, Kanico och Castellum, kan arbeta för ett hållbart campus. I form av en workshop där medarbetare och studenter kunde delta lyftes olika idéer och förslag fram som nu kommer att ligga till grund för en ny konkret handlingsplan.

– Syftet med denna workshop var att fylla på med nya aktiviteter i vår gemensamma handlingsplan och att visa vad som hänt sedan förra workshopen som genomfördes i maj 2021, berättar Maria Westerlund, administratör för högskolans hållbarhetsarbete.

Tidigare förslag har konkretiserats

Många av aktiviteterna i den förra handlingsplanen har redan konkretiserats, till exempel campusvandringar för översyn av uteplatser, möjligheter för energibesparing och minskad elförbrukning samt översyn av biodiversiteten och vad som kan förbättras på campus. Senast är beslutet att pröva att stänga av ventilation och kyla i Sandgärdet i sommar och tillfälligt flytta arbetsplatser till Balder.

Temaområden för årets workshop var: säkerhet och trygghet, återbruk och cirkularitet, återvinning och avfallshantering, innemiljö, utemiljö och biodiversitet, digital hållbarhet, energi och elförbrukning, mobilitet, social hållbarhet samt miljö och vattenanvändning.

Nya förslag till ny handlingsplan

– Det kom in många nya och bra idéer och nu ska Campus och hållbarhet tillsammans med fastighetsägarna gå igenom dessa och se vilka som tas med i handlingsplanen för 2024–2026 och vilka som får parkeras till lämpligt tillfälle, berättar Maria Westerlund.  

Exempel på idéer gällde trygghetsskapande belysning, samverkan mellan fastighetsägare och Borås stads återbruk kring cirkulära byggmaterial, se över cirkulär vattenanvändning, utveckling av Balders innergård, smart variabel ventilation, solcellsfasad, förbud mot elelement, byta till energisnåla dörrstängare, samåkningspool, förmånscykel, skumtvål istället för flytande tvål för att spara vatten och minska på kemikalieanvändningen, regnvattenspolning, vattenbesparande munstycken/strålsamlare, med mera. 

Klimatet och internationalisering på stormötet

En annan av huvudaktiviteterna var rektors stormöte för anställda via Zoom med fokus på klimatfrågan. Cirka 200 medarbetare deltog i mötet.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg på högskolan, summerar:

– Vi lyfte de globala perspektiven med biologisk mångfald, fattigdom, klimat och väpnade konflikter. Vi tog upp de biologiska systemen som bas för all social och ekonomisk utveckling och hur viktigt det är att vi nu tillsammans vänder negativa trender och tar oss an utmaningarna.

Mot bakgrund av de globala utmaningarna diskuterades forskning, utbildning och internationalisering och hur arbetet med koldioxidbudget vid Högskolan i Borås genomförs.

– Extra roligt var de lärorika diskussionerna om nya sätt att samarbeta internationellt. Vi lyfte målkonflikter i hållbarhetsarbetet och samtalade om hur vi kan ta oss an dem. Det kom in många frågor och förslag från medarbetare i chatten och det tar vi med oss för att arbeta vidare med under året. Vi har bland annat fått flera inspel om möjligheten att ta upp global rättvisa och socialt hållbar utveckling som teman till nästa stormöte om hållbar utveckling. Vi tar med oss allt engagemang från medarbetarna och en enorm stolthet över allt arbete för hållbarhet som sker i organisationen, berättar hon.

Aktiviteter för alla

Till hållbarhetsdagarna hade medarbetare från olika delar av organisationen arrangerat olika aktiviteter för både anställda och studenter, alla kopplade till hållbar utveckling ur ett brett perspektiv, bland annat Speakers Corner med olika korta föreläsningar, klädbytardag tillsammans med Naturskyddsföreningen, teknikfix, insamling av uttjänt elektronik samt digital städning, lättyogapass, visning av gymmet för anställda samt tillverkning av bivaxduk för att minska plastanvändningen, med mera.