Information om verksamhetsförändring vid Institutionen för pedagogiskt arbete

Högskolan i Borås

Omplaceringsutredningen innebär att kompetensbehovet för alla lediga tjänster och planerade lediga tjänster inom högskolan, matchas mot de 12 anställdas kompetens. Ambitionen är att hitta nya anställningar för de personer som riskerar uppsägning. Detta innebär att pågående rekryteringar kan försenas.

– Det är jättetråkig att vi har behövt informera personer om att de riskerar uppsägning. Det är viktigt att göra omplaceringsutredningen grundligt för att förhoppningsvis kunna undvika så många uppsägningar som möjligt. Målet är att vi ska vara klara under maj månad och att pausade rekryteringar därefter kan fortlöpa, säger Birgitta Alfraeus, HR-chef.

– Det har varit ett extremt omtumlande och svårt år för hela institutionen. Nu behöver vi kraftsamla och anpassa vår verksamhet och våra utbildningar till de nya förutsättningarna, säger Petra Pauli, prefekt vid Institutionen för pedagogiskt arbete.

Bakgrund 

Det var förra våren det stod klart att institutionen, med befintlig personalstyrka, skulle visa ett underskott på drygt 22 miljoner kronor. En organisationsöversyn påbörjades där genomlysning av kursbudgetar och kursupplägg har varit en del, och att minska antalet anställda en annan.

Under hösten kunde den undervisande personalen anmäla intresse för ett individuellt avgångspaket. 14 personer valde att ta erbjudandet om ett individuellt avtal.

Detta var ändå inte tillräckligt för att spara in 22 miljoner och därför har nu tolv medarbetare fått information om att de riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.