Ny avhandling undersöker alternativa sätt att se på en kropp i modedesign

Avhandlingen ”Body and design: Alternative ontologies in body based design processes” presenterar en serie koncept som har vuxit fram genom utforskande experiment, utställningar och workshoppar.

– Den ger läsaren verktyg och metoder för alternativa sätt att arbeta och navigera genom designprocessen, förklarar Faseeh Saleem, nydisputerad inom Textil och mode vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

I början av sina doktorandstudier var han mer intresserad av rörelser i den mänskliga kroppen och hur rörelserna påverkar det visuella uttrycket i ett plagg. Men under sitt arbete blev han mer nyfiken på alternativa sätt att tänka kring vad som kan vara en kropp i kontexten modedesign.

– Vad händer med textilen om den sveps om ett träd eller stol? Kan vatten vara en kropp? Eller varför inte en glass? Och hur kan man kombinera dessa tankar med den senaste tekniken och de nyaste maskinerna?

Kombinationen konst och design skapar dialog

Doktorandstudierna delades upp i fyra huvudsektioner baserade på frågor och experiment kring vad en kropp kan vara. Utifrån det organiserade Faseeh Saleem utställningar av konstnärliga resultat från ämnesspecialister och workshoppar med både mode- och textildesignstudenter.

– En utställning på Textilmuseet väckte uppmärksamhet i lokalpressen. De vinklade på ett verk med en banan. Min handledare tyckte att ”det handlar ju inte om bananer”, men för mig gjorde det inget om det hjälpte någon att bli bättre på att observera omgivningen.

Avhandlingen presenterar också verktyg och metoder som berikar, och dessutom erbjuder alternativ till traditionella metoder i modedesignprocesser. Dessa verktyg och metoder representerar alternativa arbetssätt och främjar utvecklingen av konstnärliga perspektiv i designpraktiken.

Faseeh Saleem menar att det är nytt för många i världen, framför allt utanför Europa, att kombinera konst och design.

– Det i sig leder till en intressant dialog, konstaterar han.

En lapp med stor betydelse

Det arbetsrum Faseeh Saleem tog över när han började sina doktorandstudier på Textilhögskolan var tomt sånär som på en lapp som satt på väggen. Där stod det: ”think simple”.

– Det visade sig att professor Lars Hallnäs som tidigare haft arbetsrummet hade lämnat lappen där. Den fick stor betydelse för mig, det är väldigt svårt att tänka enkelt och därför är det viktigt att påminnas om det, så även jag lämnade kvar den när jag packade ihop mina grejer från rummet. Den kanske även kan hjälpa nästa person som ska arbeta därinne, berättar han.

Han säger att miljön vid Textilhögskolan och personerna han arbetar med har betytt mycket för honom.

– Min handledare professor Clemens Thornquist har ett särskilt sätt att undervisa på. Han lärde mig att bli självsäker på mina egna beslut.

Bjuder in allmänheten att delta i forskningen

Faseeh Saleem menar att ett av hans huvudsakliga resultat är metoderna i avhandlingen som visar en möjlighet att framhäva konstnärlig flexibilitet i design.

– Avhandlingen presenterar också tolkningar av kroppen som kan hjälpa oss och förbättra hur vi designar. Dessutom kan detta användas i utbildningen av nya designers.

Han ser dock inte avhandlingen som en avslutning på arbetet utan frågan är ett pågående projekt. Han bjuder också in allmänheten att bidra, följ länken för att delta med sina perspektiv på vad som kan vara en kropp. Delta i Faseehs forskning.

Läs mer

Länk till Faseeh Saleems avhandling

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.