AI på jobbet – arbetsmiljön i fokus för nytt projekt

Det har gått drygt ett år sedan generativ AI fick sitt stora publika genombrott i och med lanseringen av språkmodellen Chat GPT. Att utvecklingen går rasande fort bekräftas av Markus Andersson från Ellos, som är ett av de tre företag som medverkar i projektet. Ellos använder  AI till exempel för att översätta och ta fram texter samt ge kunderna relevanta produktrekommendationer. 

– Många undrar hur tekniken ska användas och när den absolut inte ska användas. Vi har redan nu sett ett behov av att ge riktlinjer kring användning, framför allt i relation till integritet och konfidentialitet, säger Markus Andersson som är IT-direktör på Ellos Group, som tillsammans med Sogeti och Pulsen medverkar i projektet Arbetsmiljö i en digital värld, finansierat av Handelsrådet. 

Stefan Cronholm

Forskarna kommer att intervjua chefer och medarbetare om samarbetet mellan människor och maskiner. Stefan Cronholm, professor i informatik och projektledare, berättar att de kommer att analysera svaren utifrån olika perspektiv. Det handlar om medarbetarnas kontroll över den egna arbetssituationen, ansvaret över arbetsuppgifterna, delaktighet i beslutsfattande och sist, men inte minst, om arbetets meningsfullhet.  

– Kanske kommer arbetet upplevas som mindre meningsfullt när en del av arbetsuppgifterna försvinner? Det kan också bli tvärtom, att arbetet känns mer meningsfullt när rutinuppgifter tas över av artificiell intelligens, säger Stefan Cronholm, som tillsammans med forskarkollegorna Hannes Göbel och Leif Andersson representerar akademin i projektet. 

Till nytta för arbetslivet 

Målet med projektet är att kunskaperna ska leda fram till exempelvis nya riktlinjer. Efter tester och feedback från företagen ska metoderna successivt kunna förfinas. Några vetenskapliga publikationer planeras, men också medverkan på en nationell konferens, och tillsammans med företagen ska några lättillgängliga rapporter skrivas som kan komma fler i arbetslivet till nytta. 

– Det finns en mängd riktlinjer, metoder och verktyg för att bedöma arbetsmiljöfrågor i dag, men fokus är nästan uteslutande på ergonomi, medarbetarsäkerhet eller psykosociala frågor. Det handlar ofta om hur varmt det är i lokalerna, om belysningen och ventilationen är bra, om det finns brandfaror eller andra risker i arbetsmiljön. Här finns en kunskapsbrist som vi vill åtgärda, säger Stefan Cronholm. 

Röster från de medverkande företagen

Markus Andersson”Det är mycket positivt att vi får möjlighet att samarbeta med akademin. För oss innebär det att vi kan få frågor genomlysta på ett kvalitetssäkrat sätt och med ett akademiskt perspektiv som oftast inte finns inom näringslivet. Vår förhoppning är att projektet finner intressanta och användbara slutsatser som vi sedan kan tillämpa i vår vardag.”
– Markus Andersson, IT-direktör på Ellos Group

 

 

 

”Framför allt generativ AI för med sig en teknikrevolution där riktlinjer behövs. Här har exempelvis vår koncern tagit fram en omfattande guide för ansvarsfull användning. För att säkerställa alla aspekter av ett säkert, transparent och etiskt nyttjande av GenAI, har vi på Sogeti också tagit fram ett ”Trusted AI Framework”. Vi har sedan tidigare ett etablerat samarbete med akademin och även Högskolan i Borås. Det ger oss möjligheter påverka och även att våra konsulter får möjligheten att delta i intressanta forskningsprojekt.” 
– Joakim Palmertz, Teamchef på Sogeti

 

Emil Andersson”Vi ser att AI kommer bli en stor del av våra liv framöver och tiden vi spenderar på arbetsplatsen utgör en väldigt stor del. Därför är det viktigt att förstå vilka effekter AI får, både för och nackdelar. I en såhär pass färsk teknologi finns det begränsat med forskning, och därför hoppas vi att projektet ska skänka mer kunskap i ämnet.”
– Emil Andersson, Key Account Manager på Shibuya – By Pulsen

 

 

 

Läs mer

Läs mer om projektet Arbetsmiljö i en digital värld 
Stefan Cronholms forskarprofil
Mer forskning inom området Handel och IT