Högskolan inför ”röd zon” – drar ner på ventilation och kyla i sommar

– Detta är ett led i vår handlingsplan kring högskolans hållbarhetsarbete. Men att minska energiförbrukningen kommer också uppifrån, dels som ett kommande EU-direktiv, dels från Energimyndigheten. Högskolan har pekat ut uppvärmning och kylning som betydande hållbarhetsaspekter, förklarar Maria Westerlund, administratör för högskolans hållbarhetsarbete.

Patrik Andersson, fastighetsutvecklare, kommenterar också:

– Sedan 2022 har högskolan sänkt energiförbrukningen med 4 procent, men enligt direktivet måste vi sänka med ytterligare 1,9 procent årligen mellan 2025 och 2030. Men staten vill att vi ska börja minska energiförbrukningen redan nu.

Att testet genomförs i Sandgärdet beror på att det är den byggnad som lämpar sig bäst för det. Det som kommer att ske är att ventilation, kylning och belysning kommer att minskas.

– Det handlar om en isolerad fastighetskropp på 15 000 kvadratmeter uppvärmd eller kyld yta, säger Patrik Andersson.

Hur påverkar detta anställda och studenter?

– Vi vet av erfarenhet att det vissa veckor under sommaren bara är en handfull medarbetare som sitter i Sandgärdet och biblioteket stänger ner under några veckor. De anställda och övriga som har sina arbetsplatser i Sandgärdet kommer inför sommaren att få information om var de får tillgång till andra arbetsplatser under tiden som Sandgärdet är en röd zon, säger han.

En risk- och konsekvensanalys har genomförts med chefer i berörda hus samt studentkåren och huvudskyddsombud. MBL-forum och skyddsombud är informerade.

– Om resultatet blir gott sparar vi både pengar och minskar verksamhetens klimatpåverkan. Jämfört med en normalsommar uppskattar vi att vi kan spara uppåt 250 000 kronor. Men det är framför allt ett jättestort bidrag miljömässigt, säger Patrik Andersson.

Han betonar att detta genomförs på prov, för att se om det fungerar. Olika faktorer spelar in, bland annat vädret olika dagar under perioden.

– Om det exempelvis skulle bli galet varmt kan vi bli tvungna att avbryta testet för att inte teknisk installation ska ta skada. Men om vi får en väldigt kall sommar så kan vi kanske stänga ner ventilationen och kylan helt. Vi kommer att ha en medarbetare på plats hela sommaren och läsa av temperaturen i de olika byggnadsdelarna i Sandgärdet. Skulle det visa sig att det inte fungerar kan vi snabbt ställa om och återgå till normalläge.

Under augusti kommer resultatet att sammanställas och synpunkter tas in, för att i september göra uppföljning på hur det har fungerat.

Preliminärt stängs H- och L-husen första veckan i juli till och med 1 augusti, M- och N-husen stängs i samband med att studenterna slutar för sommaren och J-huset stänger när biblioteket stänger för sommaren.

Kontakta Campus och hållbarhet om du har frågor: campusservice@hb.se