Lärarutbildare från Europa inspirerade varandra

Från Högskolan i Borås deltog Emma Almingefeldt och Tobias Ruhtenberg tillsammans med kollegan Kristin Häggqvist, samtliga universitetsadjunkter vid Institutionen för pedagogiskt arbete. 

Under veckan jobbade deltagarna praktiskt i tvärnationella grupper med att skapa en spelifierad lärmiljö lämplig för undervisning med lärarstudenter. Vidare bjöd programmet på så kallade TeachMeets, workshoppar och forskningspresentationer.

– Det var fantastiskt att se hur de internationella grupperna bestående av lärarutbildare gick in helhjärtat i uppgiften och jobbade tillsammans med ett gemensamt mål, att skapa ett Escape room. Det var också kul att få visa upp vår högskola med alla de fina resurser vi har, säger Emma Almingefeldt. 

Sedan projektstarten hösten 2023 har deltagarna gått igenom digitala strategier för lärarutbildningarna på lokal och nationell nivå, skapat ett virtuellt Maker Space och skapat en inspirationsguide som stöd till lärarutbildare som vill stärka sin digitala kompetens. 

– Vi har genomfört två inspirationsveckor inom projektet. En i Barcelona och nu den senaste i Borås och vi kommer att genomföra en tredje vecka i oktober i Irland, berättar Emma Almingefeldt. 

Läs mer om DigiTED@EU.se

Projektets syfte är att utveckla ett program som ska främja lärarutbildares digitala litteracitet i Europa som motsvarar EU:s mål för den digitaliserade skolan.

Läs mer på projektets webb

Projektet har en Youtube-kanal med multimodala filmer och Vlog med intervjuer med lärarutbildare och forskare 

Projektet avslutas i februari 2025 och finansieras via EU-programmet Erasmus+.

Projektets sida på Högskolan i Borås webb 

Foto: Kristin Häggkvist (Sverige), Paula Novillio (Spanien), Lucinda Simmonds (Tyskland), Wolfgang Rauch (Tyskland) och Azahara Cuesta (Spanien)