Ny forskning: Så identifierar ungdomar sig med Sverige

I den nyligen publicerade studien "I am maybe half-and-half Swedish. 50-50.” –Young adolescents’  national identity negotiation in a diverse school setting" har forskarna Eva Medin vid Högskolan i Borås, Ylva Svensson vid Högskolan Väst och Göran Jutengren vid Høgskolen i Østfold fördjupat sig i den komplicerade värld där unga ungdomar förhandlar om sin nationella identitet i skolmiljöer, som präglas av etnisk mångfald och belyser ämnen som migration och självuppfattning. Studien har publicerats i Scandinavian Journal of Educational Research.

– Våra resultat belyser de nyanserade sätt som ungdomar brottas med kring sin identitet. Vi fann att de ser sin nationella identitet annorlunda än utifrån hur forskare tidigare har frågat dem om den. Detta påminner oss om hur viktigt det är för forskare att ta hänsyn till barns och ungdomars perspektiv säger Eva Medin, en av utvärderarna av "Hela Skolan"-projektet och förste författare till publikationen. Hon fortsätter:

– Ungdomarna formulerade ofta sin identitet som kvantifierbar och såg den som delar eller procentandelar, till exempel 25 procent svensk. Dikotomin att vara antingen svensk eller icke-svensk, i stället för svensk och andra specificerade etniciteter, framträdde som ett viktigt tema i ungdomarnas identitetsförhandling, vilket inte är något som tidigare har setts i litteraturen.

Känslan av tillhörighet samt ungdomarnas födelseland, utseende och hemspråk var också viktiga faktorer i deras resonemang kring nationell identitet, särskilt för dem med utländsk bakgrund.

Resultaten kan få stor betydelse

Konsekvenserna av resultaten i studien sträcker sig bortom forskningsvärlden. Resultaten kan får stor betydelse för framtida utbildningspraxis och utveckling av läroplaner, särskilt läroplaner för medborgarskap, samt för större samhälleliga policyer. Att förstå komplexiteten i ungdomars syn på nationell identitet är avgörande för att skapa inkluderande miljöer och samhällen som främjar en känsla av tillhörighet, särskilt för unga med utländsk bakgrund.

– Vi hoppas att denna forskning bidrar till den pågående debatten om att främja inkludering, förståelse och en positiv identitetskänsla bland ungdomar i takt med att samhällen blir alltmer mångfacetterade. Starka nationella identiteter förknippas med många positiva resultat för både ungdomar och samhällen, avslutar Eva Medin.

Studien är en fortsättning på forskningsprojektet ”Hela Skolan: skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete" vid FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås. Forskningsprojektet handlar om integrationsarbete i en mångkulturell skolmiljö. Forskningsprojektet har finansierats av Folkhälsomyndigheten och genomförts i samarbete med Borås Stad.

Ytterligare en studie presenteras

I juni kommer ytterligare en studie inom forskningsprojektet, även den kopplad till etnisk identitet, att presenteras vid en internationell konferens på Malmö universitet. Studien som då presenteras av Eva Medin och Göran Jutengren bär titeln “My best friend is from another country” – Participatory Visual Method for Studying Cross-Ethnic Friendship Ties in Schoolchildren och handlar om gränsöverskridande vänskapsband hos skolbarn i en mångfaldig skolmiljö i Sverige.

Konferensen arrangeras av Children's Identity & Citizenship European Association, CiCea, vid Malmö universitet.

Läs mer om konferensen “Education, Citizenship and Social Change: Building Bridges”