Studenter i textilteknologi testar virtuellt labbarbete för första gången

Studenterna får i uppgift att blanda bläck, testa det och sedan observera droppformationen. Detta gör de både i labbet och virtuellt, i en applikation speciellt framtagen för den här studien. Det är ett tiotal studenter från första året i utbildningen Textil produktutveckling och entreprenörskap, samt två studenter från Masterutbildning i textilteknik, som har anmält sig frivilligt att delta i studien. De får under dagen också svara på frågor om sina upplevelser.

– Vi vill veta om VR antingen kan förbättra lärandet, öka tryggheten eller kanske öka motivationen. Vi har inte använt VR för labbarbete inom textilteknologi tidigare, så det är helt nytt, förklarar Sina Seipel, universitetslektor i textilteknologi.

Kul men svårt

Studenterna Sofia Carlsson och Ellen Björk tycker båda att det var lättare att utföra uppgifterna i verkligheten än i VR.

– Det var kul att testa VR, jag hade inte gjort det innan, säger Sofia Carlsson. Men det var mycket svårare att till exempel använda pipetterna där än i verkligheten, fortsätter hon.

Samarbete med Institutionen för pedagogiskt arbete

VR-utrustningen lånades ut av Institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Reed Curtis, universitetslektor i pedagogiskt arbete, utförde observationer under dagen, deltog i planeringen av det pedagogiska syftet och i utformningen av studien. Intervjuer kring lärandet utfördes av Marita Cronqvist, docent i pedagogiskt arbete.

Del av större projekt

Studien ingår i projektet DigiSmartTech som är ett större projekt med fokus på digitala och resurseffektiva processer för smarta och funktionella textilier.

Läs mer

Läs mer om projektet DigitSmartTech 

Om våra utbildningar inom textilteknologi