Studenter och företag tävlar om bästa lösningen för ett socialt hållbart Borås

– Det känns fantastiskt att vi genom denna tävling, Borås Tech Challenge, kan sammanföra studenter och gymnasieungdomar med yrkesverksamma inom techbranchen. Under ett dygn tävlar och umgås alla på lika villkor inom ett område som de alla brinner för, säger Gustaf Juell-Skielse, projektledare för Techarena Borås. 

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

I samarbete med Borås Stad

Årets tema sammanfaller med Borås Stads projekt med samma namn, där staden arbetar långsiktigt för att motverka och minska segregation och skillnader i livsvillkor. Arbetet genomförs inom tre områden, En god start i livet, Förutsättningar för arbete och Boende och närmiljö.

De tävlande får kunskap om förutsättningarna för temat och utifrån det är det kreativitetens gränser som bestämmer vilka tekniska lösningar som kommer att presenteras.
 
– Det är precis den här utvecklingen vi vill se, att vi arbetar tillsammans för att minska och motverka segregationen. Vi har stora utmaningar, men också tydliga gemensamma mål att sträva mot. Ska vi vända utvecklingen är det viktigt att samarbeta med näringslivet. Det blir spännande att se vilka digitala lösningar man kommer fram till som kan bidra till att Borås blir socialt hållbart, säger Ylva Lengberg, kommunalråd (S) och ytterst ansvarig för det långsiktiga arbetet Socialt hållbart Borås.

Borås Tech Challenge 

Tävlingen arrangeras på Högskolan i Borås den 16–17 maj, för andra året i rad. Arrangör är Techarena Borås som är en samverkan mellan näringslivet, akademin och staden. Varje lag har 24 timmar på sig att komma på en idé, programmera den och få den så pass klar att det går att presentera lösningen på tre minuter för juryn. Alla lag sitter på högskolan i en stor datasal, vissa kör hela dygnet, medan andra kommer gå hem några timmar och vila. 

Att delta är gratis och den fulltecknade tävlingen innehåller:
–    13 företagslag
–    12 lag med studenter från IT-utbildningar på Högskolan i Borås
–    3 lag med gymnasieelever från Sven-Eriksonsgymnasiet 
–    7 lag från Yrkeshögskolan i Borås systemvetarutbildning
–    1 lag med lärare från Högskolan i Borås

Tävlingen hålls i Sandgärdet på Högskolan i Borås.

 

Läs mer

Techarena Borås: www.techarenaboras.se

Socialt hållbart Borås: www.boras.se/kampanj/socialthallbartboras.4.71249f401798a0fc637c1613.html

Kontaktperson: 

Gustaf Juell-Skielse, projektledare, Techarena Borås
033-435 4852 
gustaf.juell-skielse@hb.se