Studenter och lärare på föreläsning

Pedagogiskt pris

Högskolan belönar årligen en pedagogiskt skicklig lärare med ett stipendium om 30 000 kronor och ett diplom. Prisbeloppet ska användas för att ge läraren/lärarlaget möjlighet att förkovra sig ytterligare – genom studieresa, konferensdeltagande eller liknande aktivitet som främjar pedagogisk utveckling.

Du som är student vid högskolan kan föreslå en lärare som ska få priset.

Utmärkelsen delas ut i samband med Akademisk högtid.

Läs kriterierna och nominera senast 1 mars

Pedagogiskt pris genom tiderna

Se listan över vinnare genom tiderna