Rörlig media för sociala medier 2

Kursen ges på halvfart (50 procents takt) under tiden 21 mars–2 juni 2024. Kursen ges helt och hållet på distans, vilket innebär att det mesta av kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att ske via lärplattformen Canvas. I Canvas finner du information någon vecka före kursstart och kan komma i kontakt med kursansvariga och övriga lärare.

Den här kursen är inriktad på produktion av rörligt innehåll för främst sociala medier. Det innebär att vi till stor del jobbar med olika programvaror för att producera och behandla innehåll av olika slag, som till exempel film, grafik, text och animation.

Kursen innehåller också föreläsningar om teorier och rekommendationer rörande rörligt visuellt gestaltande. Alla kursens föreläsningar kommer att finnas tillgängliga i inspelad form, och många av dem ges dessutom live via kommunikationsplattformen Zoom.

Allt kursmaterial och all övrig information kommer att finnas tillgänglig i Canvas.

Programvaror

De programvaror som vi jobbar med i kursen får man själv skaffa. Numera prenumererar man ju på Adobes programvaror, så det går på några hundralappar att ha programvarorna under den tid som kursen pågår. Adobe Premier och Adobe After Effects används i kursen mest av mig för att gå igenom grundprinciper vid skapande av rörligt media.

Eftersom kursen ges på distans ställs krav på att studenterna tar eget ansvar för sina studier och arbetar självständigt. Samtidigt försöker vi att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och stimulans.

Om du vill börja förbereda dig inför kursstarten så föreslår vi att du börjar med att läsa kurslitteraturen (se kursplanen längre ner på sidan).

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till kursen. Vi lärare ser fram emot att träffa dig!

Jan Buse, kursansvarig

 

 

Kursinformation

Termin: Våren2024 Kurskod: C3FRM2 Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Ortsoberoende Studieperiod: 2024-03-21 — 2024-06-02

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Kursansvarig: Jan Buse

Dokument

Kursplan och litteraturlista (pdf)