Att söka till högskolan

Datumen som anges gäller när du söker till kurser och program med start på hösten. För våren gäller andra datum, se vilka på sidan viktiga datum.

Research

Kolla upp våra program och kurser och våra sidor under Utbildning. Här ser du vilka meriter som krävs, allt som rör livet som student i Borås samt kontaktuppgifter till studievägledning om du har frågor.

Anmäl dig till högskoleprovet

Anmäl dig till högskoleprovet (extern länk). Läs mer om provet på vår sida om högskoleprovet och på studera.nu (extern länk). Du kan också ställa frågor via e-post: hogskoleprovet@hb.se.

Webbanmälan öppnar

Den 15 mars öppnar webbanmälan för höstterminen 2024 på antagning.se.
Så här anmäler du dig.

Högskoleprovet

Lördagen den 13 mars skriver du högskoleprovet (om du anmält dig).

Sista anmälningsdag

Den 15 april är sista anmälningsdag för utbildningar som startar på höstterminen 2024. Anmäl dig på antagning.se (extern länk).  Om du inte har möjlighet att göra en webbanmälan kan du anmäla dig genom att skicka in ett brev. Läs mer på sidan istället för webbanmälan (extern länk).

Sen anmälan

Har du missat sista anmälningsdag kan du i vissa fall göra en sen anmälan till program och kurser. Du ser om utbildningsalternativet är öppet för sen anmälan och har en väljknapp "Öppna för anmälan" på antagning.se (extern länk).

Kontrollbesked

I maj och juni behandlas din ansökan. Under den här perioden kommer du att få ett mejl till den e-postadress som du har registrerat till ditt konto. I mejlet ber vi dig att gå in och kontrollera att allt stämmer med din anmälan. Om något saknas, exempelvis betyg eller intyg, har du den här perioden på dig att ladda upp det. På antagning.se kan du läsa om hur du kontrollerar dina uppgifter (extern länk)

Kom ihåg att ladda upp rätt papper, på antagning.se kan du läsa vad som gäller för dig (extern länk).

Sista kompletteringsdag

Den 20 juni måste eventuella kompletteringar ha inkommit. Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se

Adressen är:
Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Läs om hur du laddar upp dokument på Antagning.se

Antagningsbesked 1

Den 11 juli får du ett mejl om antagningsbesked 1 med svarskrav (extern länk). Där framgår det om du antagits till någon utbildning, blivit reservplacerad eller om du är obehörig (struken). Du har cirka två veckor på dig att tacka ja eller nej till plats/reservplats.

Sista svarsdag

Du måste tacka ja till din plats/reservplats senast den 19 juli annars förlorar du din plats. På antagning.se kan du läsa hur du gör för att svara på ditt antagningsbesked (extern länk)

Meddela om du vill återanmäla dig

Har du fått en merit som gör att du blir behörig måste du meddela oss att du vill återanmäla dig. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan. På antagning.se kan du läsa vilka regler som gäller för dig som har blivit struken på grund av obehörighet, men nu är behörig (extern länk)

Antagningsbesked 2

Den 25 juli får du ett mejl om antagningsbesked 2 (extern länk). Nu kan du komma in på en utbildning du tidigare varit reserv på, även om du antagits till något av dina lägre rangordnade alternativ. Allt beror på hur andra sökanden gjort sina val. Antagningen sker enligt rangordningen du gjorde när du anmälde dig.

Registrering

Har du antagits till en utbildning måste du registrera dig. Information om registreringen får du i ditt antagningsbesked. Normalt stänger registreringen en vecka före terminsstart. Gör detta i god tid. Du får också kompletterande instruktioner via e-post. Du förlorar din plats om du inte registrerar dig i tid.

Reservplacerad 

Om någon eller några som blivit antagna till en utbildning och tackat nej till sin plats kan reservantagning ske. Utifrån resultatet i urvalet kallar högskolan reserver i tur och ordning. 

Terminsstart

Högskolan ser till att du får all information du behöver i god tid före terminsstart. På sidorna Ny student får du mer information om allt du behöver veta för dina studier.