Program och kurser

Aktiva filter:

Hittade 72 program och 185 kurser som matchade filtreringen

Program (72)

Program Omfattning Studieort Termin
Affärsutvecklarprogrammet Bygg och Fastighet 180 hp
Borås
HT24
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT24
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Bibliotekarie 180 hp
Borås
HT24
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Byggingenjör 180 hp
Borås
HT24
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT24
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT24
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT24
Energiingenjör 180 hp
Borås
HT24
Event Management 180 hp
Varberg
HT24
Förskollärarutbildning 210 hp
Skövde
Borås
Varberg
Skövde
VT24
HT24
HT24
VT25
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Borås, Distans
HT24
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT24
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT24
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT24
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet 180 hp
Borås
HT24
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling 180 hp
Ortsoberoende
HT24
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Borås, Distans
HT24
Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning 60 hp
Borås, Distans
HT24
Kandidatprogram i strategisk information och kommunikation 180 hp
Ortsoberoende
HT24
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT24
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign 120 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning performance wear 120 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textil interaktionsdesign 120 hp
Borås
HT24
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textildesign 120 hp
Borås
HT24
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT24
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp
Ortsoberoende
HT24
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
HT24
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT24
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Ortsoberoende
HT24
Maskiningenjör - Automation och AI 180 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT24
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer 120 hp
Ortsoberoende
HT24
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
HT24
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT24
Masterutbildning i textilteknik 120 hp
Borås
HT24
Masterutbildning i textilteknisk innovation 120 hp
Borås
HT24
Modedesign 180 hp
Borås
HT24
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
HT24
Polisprogrammet 120 hp
Borås, Distans
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
Borås
VT24
HT24
VT25
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT24
Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling 180 hp
Borås
HT24
Systemvetarutbildning 180 hp
Borås
HT24
Tekniskt Basår 60 fup
Bäckefors
Borås
HT24
HT24
Textil produktion och innovation 180 hp
Borås
HT24
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT24
Textildesign 180 hp
Borås
HT24
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT24
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Borås
HT24

Program (72)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
Borås
Borås
VT24
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT24
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Skövde
Borås
Varberg
Skövde
VT24
HT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
Skövde
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
Borås
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Bäckefors
Borås
HT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT24

Kurser (185)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Agila principer och praktiker 3,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
AI och design - begrepp och metoder 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Akutmedicin 7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
HT24
VT25
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
HT24
VT25
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Borås, Distans
HT24
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
HT24
Arbetsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Arbetsrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Att främja skolnärvaro 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Bild för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT24
Bostadsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
HT24
HT24
Brottsanalyser och brottsförebyggande arbete 7,5 hp
Borås, Distans
VT25
Byggnadsmaterial 7,5 hp
Borås
HT24
Byggnadsmekanik 7,5 hp
Borås
HT24
Cirkulär Textil 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård 5 hp
Ortsoberoende
HT24
Data Mining 7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
VT24
VT25
Datadriven tjänsteutveckling 7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
VT24
VT25
Datastrategier för organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Demokrati och konfliktlösning i pedagogiskt arbete 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Design för sport- och outdoorkläder 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Design för sport- och outdoorkläder 2 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Det mångspråkiga biblioteket 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Didaktiska perspektiv på grammatik i svenska som andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
Digital transformation - ett förändringsledningsperspektiv 2,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Digital visuell identitet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Digitala identiteter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
HT24
Digitala strategier för hållbar utveckling 4 hp
Ortsoberoende
HT24
Digitala texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Diskret matematik 7,5 hp
Borås
HT24
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Distansvård II - Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Engelska som världsspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Engelska: Andraspråksinlärning 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Familjerätt 7,5 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT24
HT24
Fastighetsförmedling 30 hp
Borås, Distans
HT24
Finansiell ekonomi 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Flervariabelanalys 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Fotografi för sociala medier: anpassning, behandling, uttryck 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Fourieranalys och signalbehandling 7,5 hp
Borås
HT24
Fritidshem som pedagogisk verksamhet – Introduktion 15 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Fältstudie A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
HT24
Färglära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Färglära 2 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Förnybar energi 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
VT25
Förnyelsebar energi, distans 6,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 2 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Grunder inom projektledning 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Grundläggande fysik 9 hp
Borås
VT24
Grundläggande matematik 1 7,5 hp
Borås
VT24
Grundläggande matematik 1 + 2 15 hp
Borås
VT24
Grundläggande matematik 2 7,5 hp
Borås
VT24
Grundläggande programmering i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Handledningsutbildning för VFU-handledare, fortsättningskurs 7,5 hp
Borås
Borås
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Varberg
Borås
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
HT24
VT25
Historiska och teoretiska perspektiv på mode 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Hybridbeslutsfattande på ledningsnivå 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT24
Hållbara texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Informationssökning för doktorander 2,5 hp
Borås
VT24
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
Interaktionsdesign: Process och metod 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Internationell ekonomi 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Introduktion till akademiskt skrivande, distansutbildning 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
VT25
Introduktion till Business Intelligence och Power BI 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Introduktion till digital innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Ortsoberoende
VT24
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
VT25
Juridisk översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Katastrofmedicinsk beredskap i fredstid, vid höjd beredskap och krig 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Klimatsmart mat 5 hp
Ortsoberoende
ST24
Kommunikation, Ledarskap och Organisation 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Kriminologi ur ett kommunalt perspektiv 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT24
VT25
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Litteracitet och lärande i ett andraspråksperspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Livscykelanalys för samhällsbyggare 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT24
Marknadsföring i sociala medier: innehållsproduktion 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Migrering till molntjänster 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT24
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT24
Mikrotjänster och öppna WebAPI:er 4 hp
Ortsoberoende
VT24
Mode och existentiell hållbarhet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Mode, prestige och konsumtionsmagi 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Mode: kultur, konsumtion och kommunikation 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT24
VT25
Modedesign och hållbarhet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Modeskiss och illustration 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Modets framtid 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Mönsterdesign - grunderna i att skapa rapporterade mönster 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Mönsterkonstruktion I 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT24
HT24
HT24
Mönsterkonstruktion II 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning 7,5 hp
Borås
Borås, Distans
VT24
VT25
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 hp
Borås
HT24
Nätverk CCNA 15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Offentlig upphandling 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Offentligrättslig översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Optimering för beslutfattande i verksamhetsprocesser 5 hp
Ortsoberoende
VT24
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Plaster och miljön 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
VT25
Portfolio och grafisk design 7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Portfolio och grafisk design 4,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Praktisk laboratoriekurs i avancerad textilteknik 3 hp
Borås, Distans
HT24
Preparandkurs i matematik 6 hp
Ortsoberoende
ST24
Programmera mera i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Projektledning för AI-centrerade projekt 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Psykologi - Fortsättningskurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Psykologi - Grundkurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Ringspinning - Interaktiv laborationskurs 2 hp
Ortsoberoende
HT24
Ringspinning påbyggnad - Laborationskurs 1 hp
Borås, Distans
HT24
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Rörlig media för sociala medier 1: animera för Instagram 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Rörlig media för sociala medier 2 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs F-6 30 hp
Borås, Distans
HT24
Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT24
Skapande matematikundervisning 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Skolbibliotek som rum och resurs 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Skolbibliotekets funktion och uppdrag 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisning 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Smarta textilier översiktskurs 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Socialrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Specialpedagogik för förskollärare och lärare i grundskolan F-9 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Spelifiering i utbildning - pedagogik och praktik 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Språk och kognition 7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Statistik I 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Statistik II 7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Studentdrivet designprojekt A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Studentdrivet designprojekt B 15 hp
Ortsoberoende
ST24
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Ortsoberoende
Borås
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp
Borås
HT24
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Svenska som andraspråk för lärare, 31- 45 hp 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT24
Svenska som andraspråk för lärare, fortsättningskurs II 15 hp
Ortsoberoende
VT25
Svenska som andraspråk för lärare, fortsättningskurs 1 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Symbolisk och materiell produktion av mode 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Textil Innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Textil materiallära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Textil översiktskurs - Fiber- och garnteknologi 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Textil översiktskurs - Färgning och beredning 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Textil översiktskurs - Sammanfogningstekniker 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Textil översiktskurs - Trikåteknik 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
Textil översiktskurs - Väveriteknik 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Textila fibrer - Från produktion till återvinning 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT24
VT25
Textila regelverk 3 hp
Ortsoberoende
HT24
Textilier och deras kontexter 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Tillämpat dataskydd 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Tjänsteautomation och robotiserad processautomatisering (RPA) 2,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT24
Utvärdering av digitalisering och verksamhetsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
UX- och interaktionsdesign 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Visuell kommunikation - bild, text & form 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Vårdande i högteknologiska miljöer 7,5 hp
Borås, Distans
HT24
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Ölbryggning och fermentering 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
VT25

Kurser (185)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
3,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
HT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
VT25
Omfattning Studieort Termin
6,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
9 hp
Borås
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Varberg
Borås
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Borås
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT24
HT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås, Distans
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
4,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
6 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
2 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
1 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
ST24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Borås
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT25
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
VT25
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
ST24
VT25