Högskoleprovet

Den som fyller eller ska fylla 18 år samma kalenderår som provet genomförs får skriva högskoleprovet. Den som börjat gymnasiet innan de fyllt 16 år får delta i högskoleprovet första gången vårterminen årskurs 2. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få göra det. Resultatet från högskoleprovet är giltigt i 8 år, till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället.

Alla provresultat överförs automatiskt till högskolorna och till Universitets- och Högskolerådet (UHR). Det är alltid ditt bästa giltiga resultat som används när du söker till högskolan.

Anmälan

Högskoleprovet genomförs två gånger per år, varje vår och höst. På våren genomförs det på en lördag och på hösten på en söndag. 

Anmäl dig på hogskoleprov.nu (extern länk)

Högskolan i Borås arrangerar högskoleprovet på följande orter: Ulricehamn, Tranemo, Kinna/Skene, Bollebygd samt Borås. När du anmäler dig har du  möjlighet att önska vilken ort du vill göra provet på. Så länge webbanmälan är öppen kan du själv ändra ditt önskemål om ort på din anmälan.

Vid provtillfället måste du ha med dig giltig legitimation (SIS-märkt ID-kort, körkort eller EU-pass). Om du inte kan legitimera dig får du inget provresultat. Digitala id-handlingar gäller inte som id-handling vid högskoleprovet.

Senast en vecka innan provet får alla deltagare en kallelse via e-post eller post.

Utökad provtid

Du som är dyslektiker gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Det är angeläget att funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt deltar i provet på samma villkor som andra deltagare. Provets utformning begränsar dock dessa möjligheter.

Om du som provdeltagare på grund av ett funktionsnedsättning behöver speciella arrangemang (till exempel extra belysning eller en mindre skrivsal) vid provtillfället bör högskoleenheten försöka ordna detta. Kontakta den högskola där du ska skriva provet och fråga vad de kan göra för just dig. Det är dock inte säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses.

Kontakt

hogskoleprovet@hb.se