Stöd och hjälp

Under din tid som student kan du t.ex. vända dig till oss om du behöver hjälp med akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, studievägledning, samtalskontakt med kurator och studentombudsman eller stöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra funktionsnedsättning.

Med hjälp av menyn kan du gå vidare och läsa mer utförligt om stöd som erbjuds.  

Har du frågor om vilket stöd du kan få, eller om du undrar något annat inför dina kommande studier är du välkommen att kontakta Studentexpeditionen eller Studie- och karriärvägledningen. Frågor om antagning ställer du direkt till Antagningen.