Studera utomlands

Ta chansen och upptäck världen under din studietid. Flera av högskolans utbildningar erbjuder möjligheten till utbytesstudier vid något av högskolans partneruniversitet. Att genomföra utbytesstudier innebär att du byter en termins studier vid högskolan mot motsvarande studier vid något lärosäte som högskolan har ett utbytesavtal med. Tillsammans med internationell koordinator för din utbildning planerar du valet av kurser vid partneruniversitetet så att du får tillgodoräkna dig dina utbytesstudier. Det finns även flera stipendier för studier vid partneruniversitet.

Uppsatser och examensarbeten kan genomföras i form av fältstudier då du i ett annat land samlar material till din uppsats. Det finns också möjlighet att göra utlandspraktik, inom ditt utbildningsprogram eller efter avslutade studier. Då kan du få stipendium både för praktik och fältstudier. 

Läs mer om utlandsstudier på våra sidor för befintliga studenter.