Undervisning

Här är några av de olika studieformer du kan träffa på:

Föreläsning

Den vanligaste typen av studieform är att en föreläsare håller ett föredrag. Oftast är det monologform som gäller, med plats för frågor och synpunkter från studenterna. 

Seminarium 

Studenterna diskuterar tillsammans med läraren under ordnade former. Ofta ska det förberedas genom att läsa på eller skriva om ämnet. Det är inte ovanligt att seminarium är betygsgrundande. 

Arbetsintegrerat lärande

Studierna är förlagda till en arbetsplats och du lär dig på plats, andra benämningar är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik. 

Laboration

En praktisk del av en utbildning där du testar det du har lärt dig. 

Fältstudie

Studier i verkligheten t.ex. genom studiebesök på en arbetsplats. 

Grupparbeten

Du arbetar tillsammans med en eller flera studenter mot ett gemensamt mål. Ibland är det frivilligt, ibland betygsgrundande. 

Egen tid

När du tittar på ditt schema för första gången kommer du bli varse om att det är långt ifrån 40 timmar undervisning per vecka. Som student vid en högskola har du ett stort eget ansvar för din inlärning och examinationer kan ofta vara svåra. Det är viktigt att du utnyttjar din tid väl och ser till att renskriva föreläsningsanteckningar och läsa kurslitteratur redan från dag ett.