Kurs- och programutvärderingar A3

Rutiner för vår akademi

Kursutvärdering

Programutvärdering

Högskolans centrala riktlinje för utvärderingar

Högskolans centrala riktlinje beskriver ansvaret för och genomförande av kurs- och programutvärderingar som beslutas av rektor (dnr 589-17). Sedan finns det understödjande rutiner för respektive akademi som reviderades 2020.

Högskolans centrala riktlinje för löpande utvärderingar.