Organisation

Akademichef

 Tobias Richards

Prefekter

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, prefekt: Kamran Rousta
Institutionen för ingenjörsvetenskap, prefekt: Bo Månsson
Institutionen för företagsekonomi och textilt management, prefekt: Tina Carlson Ingdahl
Institutionen för textilteknologi, prefekt: Niina Hernández
Institutionen för design, prefekt: Clemens Thornquist
Textila labb, chef: Nawar Kadi
Tekniklabb, chef: Kamran Rousta
Digital Business Lab, chef: Tina Carlson Ingdahl

Proprefekter

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Kemiteknik: Ilona Sárvári Horváth

Samhällsbyggnad: Kimmo Kurkinen

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Industriell ekonomi: Magnus Bengtsson

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Textilt management: Daniel Hjelmgren

Institutionen för design

Mode- och textildesign: Karin Landahl

Institutionen för textilteknologi

Textil materialteknik: Anders Persson

Forskarutbildning

Forskarskola Resursåtervinning
Föreståndare: Mohammad Taherzadeh
Studierektor: Tomas Wahnström

Forskarskola Textil och mode
Föreståndare: Delia Dumitrescu
Studierektor: Eva Gustafsson

Ställföreträdande akademichef, controllers och

akademihandläggare

Ställföreträdande akademichef: Niina Hernández
Controller: Tore Johansson
Controller: Therése Aurén
Akademihandläggare: Ellinor Bolin