Akademichefens beslutsmöte

Alla ärenden som ska beslutas av akademichef ska anmälas till a2@stab senast kl. 12:00 onsdagen innan mötet.

Förbered ditt ärende

Under beslutsmötet

Efter att beslut är fattat av akademichef

Rutiner och beslutsordning

Rutin för akademichefens beslutsmöte vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (dnr. 168-24) finns i Finn.

Akademichefens beslutsordning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (dnr. 755-21) finns i Finn.

Handläggarhandbok

Handläggarhandboken ger stöd vid handledning av såväl interna som externa ärenden:

Till handläggarhandboken