Med anledning av kriget i Ukraina

Högskolan i Borås ger sitt stöd till lärosätena och civilbefolkningen i Ukraina och ställer sig bakom Sveriges universitets- och högskoleförbunds uttalande. Läs mer på högskolans externa webbsida ”I solidaritet med Ukraina”.

Högskolan i Borås har inga samarbeten med Ryssland eller Belarus.

Högskolan har satt samman en beredningsgrupp som arbetar samordnande med frågor rörande händelseutvecklingen i Ukraina. Vid frågor, kontakta säkerhetssamordnare Henrik Werner som är sammankallande för gruppen. 

Stöd till ukrainska forskare

Stöd till ukrainska studenter

Stöd för våra medarbetare och studenter

IT-säkerhet

Generella externa länkar