Arbetstider

Teknisk/administrativ personal

I högskolans lokala kollektivavtal regleras arbetstiden för teknisk/administrativ personal. Högskolan tillämpar flextid. För vissa grupper finns även bestämmelser om beredskapstjänstgöring samt kvälls- och helgtjänstgöring. De som har förtroendearbetstid omfattas inte av inarbetade dagar.

Läs mer om högskolans lokala kollektivavtal

Inarbetade dagar 2024

  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 10 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 1 november
  • Dag före julafton, måndag 23 december

Inarbetade dagar 2025

  • Klämdag efter 1 maj, fredag 2 maj
  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 30 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 31 oktober
  • Dag före julafton, tisdag 23 december

Tidsredovisning

Teknisk/administrativ personal redovisar sin tid i högskolans personaladministrativa system Primula.

Logga in i Primula

Lärare, forskare och doktorander

I högskolans lokala avtal för lärare regleras hur arbetstiden ska fördelas.

 Läs mer om högskolans lokala avtal för lärare (pdf)