Anställningsvillkor

Högskolan har slutit ett lokalt kollektivavtal med stöd av Villkorsavtal/-T för att precisera vissa anställningsvillkor som enbart omfattar högskolan.

Lokalt villkorsavtal

Ta del av Lokalt villkorsavtal vid Högskolan i Borås 231212.pdf